Budgettering en budgetcontrole

Budgettering en budgetcontrole

4.11 - 1251 ratings - SourceBudgettering en budgetcontrole heeft enerzijds tot doel een aantal technieken aan te bieden om budgetten op te stellen. Anderzijds willen de auteurs de noodzaak en het nut van budgetteren aantonen. Een dynamische onderneming moet immers toekomstgericht werken en moet trachten haar langetermijndoelstellingen op een efficiAlnte manier te verwezenlijken met de (meestal beperkte) beschikbare middelen. De inhoud van het boek is als volgt: Eerst wordt het belang van budgetteren gekaderd in het ondernemingsproces. De hoofdstukken 1 en 2 behandelen de systematische opbouw en de samenhang van de budgetten. De budgetcontrole krijgt daarbij bijzondere aandacht: budgetten hebben immers slechts zin als ze als beleids- en controle-instrument gebruikt worden. Begrippen als benchmarking en balanced scorecard worden daarbij toegelicht. Hoofdstukken 3 t.e.m. 12 behandelen de verschillende soorten budgetten. Achtereenvolgens worden besproken: verkoop- en verkoopkostenbudget; productiebudget en voorraadbudget gereed product; investeringsbudget; kostenbudgetten: algemeen, materialen, personeelskosten, indirecte productiekosten, beheers- en administratiekosten; liquiditeitsbudget; gebudgetteerde jaarrekening. De budgettering van discretionaire kosten en activity based budgeting worden hierbij met voorbeelden uitgewerkt. Tot slot wordt een alternatieve benadering, m.n. zero based budgeting, voorgesteld. Een uitgewerkte casestudy loopt doorheen het boek en illustreert het opstellen van de verschillende budgetten. Na elk hoofdstuk volgt een aantal casestudya€™s. Dit boek is uitermate geschikt voor studenten accountancy/fiscaliteit, maar bewijst ook zijn nut voor de minder boekhoudkundig-analytisch onderlegde lezer. Onder downloads vindt u een handige leidraad die het mogelijk maakt om het boek in een 'light'-versie te gebruiken.Budgettering en budgetcontrole heeft enerzijds tot doel een aantal technieken aan te bieden om budgetten op te stellen. Anderzijds willen de auteurs de noodzaak en het nut van budgetteren aantonen.


Title:Budgettering en budgetcontrole
Author: Mieke Kimpe, Thea Versleegers, Luk Van Haute
Publisher:Uitgeverij De Boeck Hoger en universitair onderwijs - 2014-01-14
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA