Challenging Realities: Magic Realism in Contemporary American Women's Fiction

Challenging Realities: Magic Realism in Contemporary American Women's Fiction

4.11 - 1251 ratings - SourceLes arrels del realisme mAngic en els escrits de Borges i altres autors d'AmAurica Llatina han estat Anmpliament reconeguts i ben documentades produint una sAurie d'estudis crAstics, molts dels quals figuren en la bibliografia d'aquest treball. Dins d'aquest marc, aquest llibre presenta als lectors una varietat d'escriptores de grups Autnics, conegudes i menys conegudes, i les colAmloca en un context literari en el que es tracten tant a nivell individual com a escriptores aixAs com a nivell colAmlectiu com a part d'un moviment artAsstic mAcs ampli. Aquest llibre Acs el resultat del treball realitzat a les universitats de Sheffield i la de ValAuncia i representa una valuosa investigaciA³ i una important contribuciA³ als estudis literaris.As he explains in his essay a#39;El a€œrealismo mAigicoa€ en la ficciA³n hispanoamericanaa#39; , he was the first critic to associate Roh with the magic realism of a Latin American writer when he applied the term to a short story by Arturo Uslar Pietri in 1956:anbsp;...


Title:Challenging Realities: Magic Realism in Contemporary American Women's Fiction
Author: M. Ruth Noriega Sánchez
Publisher:Universitat de València - 2011-11-28
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA