Economia espanyola i del País Valencià

Economia espanyola i del País Valencià

4.11 - 1251 ratings - SourceAquest llibre pretAcn que el lector conega de manera senzilla, perA² amb tot el rigor que reclama la matAuria, quina Acs la realitat econA²mica valenciana i espanyola e el marc europeu. Una realitat immersa en uns nous escenaris determinats perl procAcs de globalitzaciA³ i per la generalitzaciA³ de les tecnologies de la informaciA³ i la comunicaciA³. AixAs mateix, proporciona la informaciA³ necessAnria per aprofundir en el coneixement dels factors determinants del creixement econA²mic i de les caracterAsstiques i comportaments dels agents econA²mics i socials, particularment dels tres agents institucionals de mAcs incidAuncia: la Generalitat Valenciana, el Govern d'Espanya i la UniA³ Europea. A‰s un llibre deudor de l'enorme cabal de recerca econA²mica realitzat els darrersReferAuncies bibliog rAnfiques ACC R+D | alt consell consultiu kn R+D] (1999-2003 ): Informe Anual del Alto Consejo Consultivo en l+Dde la Presidencia de la Generalitat Valenciana. Generalitat ... F. PAcrez, i E. Uriel (2002): El stock de capital en Espana y su distribu- ciA³n territorial (1964-2000). ... Frascati Manual 2002: Proposed Standard Practicefor Surveys on Research and Experimental Development.


Title:Economia espanyola i del País Valencià
Author: Vicent Soler Marco
Publisher:Universitat de València - 2004
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA