Façanes lleugeres

Façanes lleugeres

4.11 - 1251 ratings - SourceL'objectiu d'aquest llibre Acs divulgar la realitat actual de la tecnologia sobre faAsanes lleugeres i els coneixements relacionats amb el seu comportament energAutic. Es presenta una tecnologia jove, que evoluciona amb gran rapidesa i que ofereix una relaciA³ qualitat-cost A²ptima i, alhora, de mAnxima fiabilitat. El llibre recopila els conceptes fonamentals en quAu es basa la tecnologia de les faAsanes lleugeres; no es tracta d'un text cientAsfic ni d'especialitat, sinA³ de la compilaciA³ dels coneixements i els criteris mAcs Aotils que haurien de ser el mAsnim comAo denominador de totes les persones que, per raA³ del seu treball, estan en relaciA³ amb el sector de l'alumini aplicat a les faAsanes arquitectA²niques. Durant el perAsode de preparaciA³ d'aquest llibre, s'ha aprovat el Codi tAucnic de l'edificaciA³, que ha passat a ser la principal normativa tAucnica de referAuncia del sector, motiu pel qual els continguts han estat actualitzats respecte de l'ediciA³ castellana de l'any 2005.La#39;objectiu da#39;aquest llibre Acs divulgar la realitat actual de la tecnologia sobre faAsanes lleugeres i els coneixements relacionats amb el seu comportament energAutic.


Title:Façanes lleugeres
Author: Joan-Lluís Zamora, Juan Manuel Calderón Guillén, Joan-Lluís Zamora i Mestre, Daniel Castelló Cortina
Publisher:Univ. Politèc. de Catalunya - 2006
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA