L'organització i gestió de centres educatius

L'organització i gestió de centres educatius

4.11 - 1251 ratings - SourceEl text presenta una relaciA³ de casos reals relacionats amb aspectes de la€™organitzaciA³ i la gestiA³ da€™institucions educatives. La€™objectiu del material Acs que serveixi per desenvolupar, a travAcs de la resoluciA³ del cas presentat, les competAuncies i els continguts dels programes de les diverses assignatures de la€™Anmbit da€™actuaciA³. El text va acompanyat da€™una explicaciA³ sobre com entenem que sa€™ha de treballar la metodologia del cas i da€™informaciA³ referent als continguts. A travAcs de la presentaciA³ de casos reals, els estudiants sA³n capaAsos de desenvolupar habilitats com ara la€™anAnlisi i el pensament crAstic, la presa de decisions entre diferents opcions i la utilitzaciA³ de supA²sits. A mAcs a mAcs, sa€™afavoreix la€™expressiA³ oral, la interrelaciA³ personal i la creativitat. Els casos plantejats tambAc donen peu a crear un ambient da€™intercanvi i de relaciA³ entre la teoria i la prAnctica i ajuden a propiciar un tipus de docAuncia basada en un aprenentatge motivador i cooperatiu en la lAsnia de les tendAuncies actuals de la€™espai europeu da€™educaciA³ superior. Autor/s: El material que presentem ha estat elaborat per professorat (Carme Armengol, Diego Castro, Maria del Mar Duran, MA²nica Feixas, Miquel A€ngel Essomba, JoaquAsn GairAsn, Marita Navarro i Marina TomAns) que imparteix docAuncia, prAncticament des de la€™inici, en les diferents assignatures de la€™Anmbit de la€™organitzaciA³ i gestiA³ da€™institucions educatives a la Facultat de CiAuncies de la€™EducaciA³.Per aquest motiu sa#39;estableix per al curs 2005-2006 un procediment da#39;anAnlisi da#39; aquestes reunions consistent en: a) A les reunions amb el professorat sa#39;estableix un ... Passat aquest termini sa#39;entendrAn expressament i clarament que a la reuniA³ no na#39;hi ha hagut cap. ... Manual de organizaciA³n de instituciones educativas.


Title:L'organització i gestió de centres educatius
Author: Carme Armengol Asparó
Publisher:Univ. Autònoma de Barcelona - 2008
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA