Mobilní Telefony

Mobilní Telefony

4.11 - 1251 ratings - SourceZdroj: Wikipedia. Str nky: 26. Kapitoly: Android, Mobiln telefon, IPhone, Symbian OS, T-Mobile G1, Vestav?n Linux, Maemo, S60, Samsung Galaxy Tab, BlackBerry, HTC evo 3d, HTC Desire HD, BlackBerry OS, Call centrum, Nokia E52, T9, Samsung S8500, Nexus S, Seznam za zen se syst mem Android, LG Optimus 2X, LG KE970, HTC Hero, Mobile Digital Assistant, Specifick m ra absorpce, Handsfree, PIN, MeeGo, OpenEZX, Fullflash. V atek: Android je rozs hl open source platforma, kter vznikla zejm na pro mobiln za zen (chytr telefony, PDA, navigace, tablety). Zahrnuje v sob? opera?n syst m (zalo en na j dru Linux), middleware, u ivatelsk rozhran a aplikace. Vyv j ho konsorcium Open Handset Alliance, jeho c lem je progresivn rozvoj mobiln ch technologi, kter budou m t v razn? ni n klady na v voj a distribuci, a z rove? spot?ebitel?m p?inese inovativn u ivatelsky p v?tiv prost?ed . P?i v voji syst mu byla br na v vahu omezen, kter mi disponuj klasick mobiln za zen jako v dr baterie, men v konnost a m lo dostupn pam?ti. Z rove? bylo j dro Androidu navr eno pro b?h na r?zn m hardwaru. Syst m tak m e b t pou it bez ohledu pou it chipset, velikost ?i rozli en obrazovky. Samotn platforma Android d v k dispozici nejen opera?n syst m s u ivatelsk m prost?ed m pro koncov u ivatele, ale i kompletn e en nasazen opera?n ho syst mu (specifikace driver? aj.) pro mobiln oper tory a v robce za zen a v neposledn ad? pro v voj e aplikac poskytuje efektivn n stroje pro jejich v voj - Software Development Kit. Spole?nost Android Inc. byla zalo ena v Kalifornii v jnu 2003 Andy Rubinem, Rich Minerem, Nickem Searsem a Chrisem Whitem. Google Inc. v srpnu roku 2005 odkoupil v t dob? nep li zn mou startupq firmu Android Inc. a ud?lal z n svoji dce?inou spole?nost. Po odkupu spole?nosti t m Googlu pod veden m Andyho Rubina vyvinul platformu zalo enou na Linuxov m j d?e a v z roku 2007 Google z skal n?kolik patent? v oblasti mobiln ch techno...Zdroj: Wikipedia.


Title:Mobilní Telefony
Author: Zdroj: Wikipedia
Publisher:Books LLC, Wiki Series - 2011-08
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA