Mocna dobra vest

Mocna dobra vest

4.11 - 1251 ratings - SourceMOA½E LI DOBRA VEST BITI SUVIAnE DOBRA? Ona je nekada davno a€žpreokrenula sveta€œ, stoji u Delima apostolskim (17, 6). MeA‘utim, na naAi savremeni svet ima malo uticaja. ZaAito? Ova knjiga dokumentuje kako je paraliAiuA‡i falsifikat bio unet kao droga u naAie savremene pojmove o jednostavnoj vesti koja bi trebalo da bude a€žsila BoA¾ja na spasenjea€œ (Rimljanima 1, 16). Duhovna frustracija, depresija, otpad, mlakost biA‡e sagledani u novoj svetlosti. Sve pobrojano predstavlja neuspeli pokuAiaj da se uoAi i poveruje koliko je dobra vest zaista dobra. Ispada da je naAi problem problem drevnog Izrailja a€“ duboko uvreA¾eno neverovanje. Postoji li lek? Da, ponovno pronalaA¾enje novozavetnog opravdanja verom a€“ dobre vesti koja je toliko dobra da Aak ni reformatori nisu u potpunosti dokuAili Aita sve ona podrazumeva. Ideje iznete u ovoj knjizi, a zasnovane na Bibliji, liAe na daAiak sveA¾eg vazduha koji pokreA‡e srca ljudi Aiirom sveta.To je moralno previranje koje je Isus prorekao za naAie vreme: a€žZbog mnogog bezakonja ohladneA‡e ljubav mnogih. ... Ukoliko smatramo da je teAiko pojmiti postojanje pravednog Boga, sve Aito treba da uAinimo jeste da poAnemo da promiAiljamo ... Najpoznatiji tekst u mnogim jezicima glasi: a€žJer Bogu tako omilje svet da je i Sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan ... Da On to Aini, kako bi mogao da posmatra takve nepravde kao Aito su ropstvo, politiAka izopaAenost i prolivanje krvianbsp;...


Title:Mocna dobra vest
Author: Robert Dž. Vilend
Publisher:Eden kuća knjige -
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA