Pomiędzy końcem i apokalipsą

Pomiędzy końcem i apokalipsą

4.11 - 1251 ratings - SourceBohaterem ksiA…A¼ki jest a€žHerbert metafizycznya€, a€žwygnany arkadyjczyka€ biorA…cy odpowiedzialnoA›A‡ za rzeczywistoA›A‡, w ktA³rej rozegraA‚ siA™ metafizyczny dramat, tytuA‚owy a€žkonieca€. PodstawowA… metodA… badawczA… jest tu interpretacja tekstu, a dominujA…cA… perspektywA… a€“ poetyka. Autorka stara siA™ ukazaA‡ zasadA™ organizujA…cA… A›wiat poetycki Herberta: a€ždoA›rodkowea€ ciA…A¼enie charakterystycznych dla tej poezji antynomii oraz wspA³A‚istnienie sprzecznoA›ci w obszarze paradoksu. KwestiA… kluczowA… jest poetycka wyobraAonia, ujA™ta jako sfera obrazowania syntetyzujA…ca elementy A›wiata przedstawionego w relacji do metafizycznych aspektA³w egzystencji, te natomiast dajA… siA™ uchwyciA‡ w odniesieniu do tradycji filozoficznej i literackiej. ZarysowujA…c horyzont tej twA³rczoA›ci jako swoisty pejzaA¼ kultury, autorka pokazuje, A¼e a€žmetafizycznea€ przemawia u Herberta gA‚osami wielkich twA³rcA³w, figur orientacji aksjologicznej i estetycznej, jakimi sA… Eliot, Rilke, HAplderlin oraz Nietzsche. Trzy pierwsze z wymienionych nazwisk zakreA›lajA… potrA³jny horyzont intertekstualny i wyznaczajA… wierzchoA‚ki metafizycznego trA³jkA…ta, na ktA³rych wspiera siA™ refleksja poety: liryczno-elegijny (Rilke); ascetyczny, sprzA™A¼ony z imperatywem etycznym (Eliot) oraz religijno-obrzA™dowy (HAplderlin). MyA›l Nietzschego natomiast okazuje siA™ istotna dla religijnego wymiaru poezji Herberta.nasze zeszyty szkolne szczerze udrA™czone ze A›ladem A‚ez krwi potu bA™dA… dla korektorki wiecznej jak tekst piosenki ... prawej lepszej stronie tryptyku Ostateczny SA…d na chude barki wziA™liA›my sprawy publiczne walkA™ z tyraniA… kA‚amstwem zapisyanbsp;...


Title:Pomiędzy końcem i apokalipsą
Author: Małgorzata Mikołajczak
Publisher:Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - 2013-01
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA