Zbornik radova Visoke upravne škole

Zbornik radova Visoke upravne škole

4.11 - 1251 ratings - SourceHCl -IV liMIUf;U * i i J u^vikk. i14i III Cl ii4 iii4iiV. ruji ^i NˆEcE¼E¼Ec i piiuiovvni 11 Vijecu republike. ... Polozaj domova u donosenju zakona u nacelu je ravnopravan. ... da zatraA¾i sazivanje mjeAiovite paritetne komisije koja treba da predloA¾i tekst odredbi koje su predmet neslaganja (A1. 45. st. 2). ... Ali da do toga doA‘e potreban je pristanak vlade koja odlucuje da Ii A‡e se sastati mjeAiovita komisija i da Ii ce seanbsp;...


Title:Zbornik radova Visoke upravne škole
Author: Sveučilište u Zagrebu. Visoka upravna škola
Publisher: - 1965
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA